Hekim | Konular | Kitaplar

Sağlık.NET 2 şifremi nereden alabilirim?

Aile Hekimleri Sağlık.NET 2 şifrelerini bağlı oldukları Halk Sağlığı il admininden alabilir veya sıfırlatabilirler.

Firmalar Sağlık.NET 2 şifre ve kullanıcı adlarını kullanici@saglik.gov.tr adresinden alabilirler.

Hastaneler Sağlık.NET 2 şifre ve kullanıcı adları ile kurum kodlarını sevcan.baygunes@saglik.gov.tr adresinden alabilirler.

Halk Sağlığı ve İl Sağlığı İl Adminler şifre ve kullanıcı adlarını sevcan.baygunes@saglik.gov.tr adresinden alabilirler.